Collectie Gelderland

bakje

Fragment van een cylindervormig bronzen bakje. Inktpotje? Nog aanwezige overblijfselen van een zwarte stof.