Collectie Gelderland

bronsfragmenten

naald en enige stukjes brons van een speld of fibula