Collectie Gelderland

Geen titel

Schaal van terra sigillata. Slijtageplekken; de onderkant van de bodem is aangetast.