Collectie Gelderland

urn

Hallstatturn van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; lacune in de rand.