Collectie Gelderland

urn

Urntje van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; lacune in de rand.