Collectie Gelderland

zwaardkling

IJzeren kortzwaard, van het Pompeii type. Het gevest, waarschijnlijk van organisch materiaal, is niet bewaard gebeleven.