Collectie Gelderland

Urn

pot met standring. Rechtopstaande hals, geleidelijk overgaande in den buik. Op scheiding van hals en buik zitten 6 knobbeltjes. Grote sterk wijkende barst van ouden datum, schijnt op een misbaksel te wijzen