Collectie Gelderland

Geen titel

Bord van terra sigillata, Drag. 31 met stempel MAGNVS F, van Magnus van Heiligenberg en Kräherwald, Trajanus-Hadrianus (mogelijk is nog Magnus van Rheinzabern, Hadrianus-Anton.). Verlijming aan de rand.