Collectie Gelderland

Karolingische bronzen schaal, opgebaggerd uit de Maas

e 1935/9.16