Collectie Gelderland

spijkers

7 ijzeren spijkers. (De 25 best geconserveerde spijkers zijn verzameld uit het houtwerk van het schip. Deze zijn recht, krom of met omgebogen punt. Enkele nagels zijn op het punt, waar tussen de planken water kon toetreden nogal ernstig aangetast). Doorsnede vierkant, platte, ronde kop. In het algemeen zeer goed geconserveerd.