Collectie Gelderland

kartelrandurn

Pot van bruine, ruw bewerkte, met kiezelbrokjes vermengde aarde uit de hand gefatsoeneerd, doch vrij hard gebakken. De rand van boven met kleine kuiltjes versierd, aan een zijde geschonden. Is gevuld geweest met verbrande beenderen. Oude verlijmingen en aanvullingen; bewegende barsten.