Collectie Gelderland

Geen titel

Vz: borstbeeld met stralenkrans n.r., IMP CAES DOMIT AUG GERM COS XVI CENS PER PP, Kz: Virtus n.r. met parazonium en speer tussen S - C, VIRTUTI - AUGUSTI