Collectie Gelderland

urn

Urntje van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvulling; barst; de rand is beschadigd; 1 los gipsscherfje erbij.