Collectie Gelderland

Geen titel

Knikpot met raadjesversiering. Wand enigszins aangetast.