Collectie Gelderland

dolk

speerpunt van vuursteen, zeer goed bewerkt en bewaard, terwijl de snijdende zijden zaagvormig uitgetakt zijn