Collectie Gelderland

urn

Laag urntje met geknikte rand, waarop "kerbschnitt"versiering. Oude verlijmingen en aanvullingen.