Collectie Gelderland

urn

Urntje van Kümmerkeramiek. Oude verlijmingen en aanvullingen; enkele oppervlaktebeschadigingen.