Collectie Gelderland

Dubbele rij paalgaatjes in een heuvel , nadat deze geheel was afgegraven

Na een fikse regenbui heeft Holwerda of mogelijk één van zijn voorgravers de sporen aangekrast. Holwerda is het meest waarschijnlijk omdat de voorgravers, Bosch of Scholten, in deze tijd nog op klompen liepen en er afdrukken van schoenen met een hak zichtbaar zijn. Hij lijkt eerst langs de binnenste cirkel paalgaten een overzichtsrondje gelopen te hebben en de sporen zelf vanaf de strook tussen de beide palencirkels te hebben aangekrast. Hoe groot het visueel effect van ‘aankrassen’ is, laat de foto duidelijk zien. Sommige paalsporen lijken niet onderscheiden te kunnen worden van de omliggende grond. Aan de rechterzijde van de foto langs de binnenrand van de palencirkel zijn twee plekken met vage witte sporen te zien. Dit zouden crematieresten zijn.