Collectie Gelderland

klokbeker

Kleine klokbeker van aardewerk met slechts weinig afgezette hals. Verflauwde vormen. De zoneversiering is weliswaar ook met behulp van een "raadje" aangebracht, maar is overigens veel slordiger en oppervlakkiger behandeld dan bij de nummers 1, 2 en 5. Het geheel lijkt een tamelijk goed gelukte "locale nabootsing" van een klokbeker. Oude verlijmingen en aanvullingen; barsten.