Collectie Gelderland

urn

Hallstatturn van aardewerk van bijzonder flauwe vorm. Oude verlijmingen en aanvullingen; enkele verlijmingen staan open; oppervlaktebeschadiging.