Collectie Gelderland

Geen titel

Peervormige pot; laat-Frankische grote kogelpot. Oude verlijmingen en aanvullingen; gaatje op de schouder.