Collectie Gelderland

Geen titel

Kogelpot met een losse randscherf; deel van de rand ontbreekt; kleine lacune in de buik; grote barst van ca. 17 cm in de buik.