Collectie Gelderland

fragment van een klokbeker

Klokbekerfragment (hals, schouder en deel van de buik), sterk gehavend waarschijnlijk door de schop. Geheel versierd in zeer fijne "raadjestechniek", verdeeld in vele zones, w.o. een breedere met metopenverdeeling op den schouder. Onder deze zones een vlak, versierd met hoogst merkwaardige verticale dubbellijnen, die zich bovenaan aftakken, eveneens in raadjestechniek. Naast het klokbekerfragment ook nog 6 scherven. Het grote fragment heeft verlijmingen en aanvullingen.