Collectie Gelderland

vishaak

Bronzen vishaak (op inv. kaart foutief beschreven als een fragment van een spiraalfibula).