Collectie Gelderland

fragment van een hamer

voorste gedeelte van een bronzen hamer