Collectie Gelderland

Geen titel

Bekertje van terra sigillata, vorm Drag. 33, met stempel NICEPHOR.F. (Nicephorus, Lezoux, Flavisch-Trajanisch). Lacune in de rand, waarvan 1 losse scherf passend is; oude verlijmingen.