Collectie Gelderland

urn

Klein La-Tène urntje van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen.