Collectie Gelderland

bijl

wig van toetssteen naar het schijnt