Collectie Gelderland

Samenloop van de beide grachten aan de N.W. hoek (onuitgediept). RMO opgravingstent