Collectie Gelderland

aambeeld

ongeveer rechthoekige steen. Vijf van de zes vlakken zijn ongeveer vlak geslepen. Geelbruin gesteente, fijnkorrelig, niet kalkhoudend, waarschijnlijk kwartsietisch