Collectie Gelderland

klokbeker

Grote klokbeker, de rand is versierd met brede horizontale lijnen, afgewisseld door smalle zones van verticaal aangebrachte lijnstukjes. Dan volgt op de buik een brede zone van ingedrukte, pijlvormige, uit drie lijnen bestaande figuren. Dan naar boven toe volgt nog eenmaal dezelfde opeenvolging van versieringmotieven als hiervoor genoemd. Geel aardewerk. Volledig bestaande uit verlijmingen en aanvullingen.