Collectie Gelderland

Geen titel

Bord van terra sigillata met stempel in de bodem. Oude verlijming; een randscherf ontbreekt; lichte oppervlaktebeschadigingen.