Collectie Gelderland

Linker helft van de doorsnede van heuvel 5

De linkerhelft van grafheuvel 5. In zijn vroege jaren groef Holwerda grafheuvels nog geheel op. Later zou hij volstaan met een sleuf door het centrum van de grafheuvel. Achter het profiel zijn enige arbeiders opgesteld.