Collectie Gelderland

De gebouwsporen van het O. deel van het huis S in de Batavenburcht, gezien van het Z.W. naar het N.O.