Collectie Gelderland

Geen titel

Knikpot met horizontale stippellijnen. Een deel van de hals heeft oude verlijmingen.