Collectie Gelderland

fragment van een beker

Randscherf van een zonebeker. Met enkele verlijmingen.