Collectie Gelderland

Geen titel

Bikonische pot met naar buiten gebogen lip; sporen van mollen op de wand.