Collectie Gelderland

zwaard

keltisch bronzen zwaard; de dekstukken van het gevest zijn verloren gaan. Hemigkoter type