Collectie Gelderland

Woerd. Uitgediepte greppels en afvalgaten vlak ten N. van S. op plattegrond. Gezien vanuit het N. (de ontgraven sleuf werd later naar rechts nog verbreed). RMO opgravingstent