Collectie Gelderland

Beeld van een godin

Zittend beeldje (kalksteen), denkelijk Minerva, de linkerhand rustende op een schild; om de rechterarm, waaraan de hand ontbreekt, knelt zich een slang. Het hoofd van het beeldje ontbreekt, de basis enigszins met rode kleur geverfd.