Collectie Gelderland

De op zijn diepte nog dubbele spitse gracht a.d. W. zijde