Collectie Gelderland

Verzilverd bronzen paardentuig

Grote schijf van verzilverd brons. Op het platte middenveld zit een medaillon, vastgehecht op de schijf d.m.v. een pennetje dat door het pennengat is gestoken. Aan de achterkant van de schijf zit op het pennetje een ringetje. De schijf is in vorm en versiering gelijk aan e 1931/2.176. Op de achterzijde zitten ter weerszijden van het pennetje 2 tunnels. Het medaillon geeft een vrouwenbuste in reliëf weer. Het gewaad laat de schouders bloot. Tussen schouders en hoofd is iets te zien als vleugels. Het haar hangt los en is getooid met een soort band. Het medaillon is omgeven met een parelrand.