Collectie Gelderland

Stopridge bijl

Het betreft hier een bronzen stopridge bijl van het type Vlagtwedde. Het exemplaar vertoont een donkere tot zwarte patina, mogelijk door de vele tientallen jaren waarin deze door de eigenaars is gehanteerd. Daardoor schijnt een goudgele patina, typisch voor een riviercontext. Het stuk is verder afgerond. De zijkanten vertonen de restanten van een gietnaad. De achterzijde heeft een beschadiging (chip). De voorzijde is eertijds aan de snede beschadigd geweest. De rand lijkt daarna weer tot één geheel geslepen. Aan beide zijden van de voorzijde zijn krassen (slijpsporen/werksporen?) waarneembaar die haaks op de snede staan. Tevens zijn er krassen waarneembaar die er diagonaal op staan. xVerder op het blad zijn eveneens krassen waarneembaar, evenals enkele sporen en butsen aan de hielzijde. Aan de achterzijde van de snede, waar deze uitwigt en de overgang vormt naar de zijkant van de bijl, bevindt zich aan beide zijden een concretie (mogelijk sediment in combinatie met verwering). De eigenlijk stopridge is aan één zijde scherper begrensd (aan de voorzijde), dan aan de andere zijde. Aan die zijde bevindt zich bovenop de stopridge ook een witte punt, waarschijnlijk typex of verf. Het is niet duidelijk of deze later intentioneel is aangebracht. Het stuk is in goede conditie. Enkel in de hoeken van de hiel zijn enkele plekjes met groene bronscorrosie waarneembaar.