Collectie Gelderland

Paalgaatjes van Bataafse huizen