Collectie Gelderland

zwaard ; 'Tachlovice' type [?]

zwaard, tweesnijdend, met gevest uit een stuk, een gedeelte van de bovenplaat van het gevest ontbreekt