Collectie Gelderland

Klokurn boven uit de kuil in heuvel E, met koepelbouw ten N van de schans