Collectie Gelderland

Gebouwsporen en twee grachten van de Rom. burgus in de sleuf van 1931