Collectie Gelderland

urn

Gladde Hallstatturn van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen.