Collectie Gelderland

Merovingische knikpot met radstempelversiering

Potje van grauw bruine hardgebakken aarde, op en schijf gedraaid en buitenom van zeven rijen indruksels voorzien, gelijk men veelvuldig op het bij Wijk bij Duurstede gevonden aardewerk heeft aangetroffen, zie de oudh. Meded. Van dr. Janssen PLIII fig. 14 alsmede om de buik 14 horizontale insnijdingenop tamelijk evenwijdige afstanden en eveneens tot versiering aangebracht.