Collectie Gelderland

urn

Kleinere Harpstedterurn van aardewerk met afgezette hals en ingesneden versiering op de rand (overgangsvorm?). Oude verlijmingen en aanvullingen; lacune in de rand; barsten; oppervlaktebeschadiging; 5 losse scherven erbij.